Priemyselný software

Priemyselná Automatizácia

Firma K2-SK vám prináša softvér na mieru.
Ponúkame softvér pre:

  • Softvérová automatizácia vnútrofiremných procesov.
  • Komplexné automatizácie výrobných liniek
  • Softvér pre produkčné spoločnosti a agrosektor.
  • Softvér na mieru pre bezchybnú prepravu.

Softvérové riešenia pre výrobu, priemysel, logistiku a špedíciu. Využite silu moderného softvéru na mieru, ktorý dokáže automatizovať vaše komplexné procesy. Nechajte si ušiť softvér pre potreby vašej spoločnosti.

Náš priemyselný softvér podporuje výrobcov pri transformácii na digitálny podnik tým, že im umožňuje digitalizovať a integrovať celý ich výrobný, skladový či expedičný proces prostredníctvom softvérových riešení pre manažment výrobného procesu. Komplexný súbor priemyselného softvéru Industry Software umožňuje integráciu a podporu plnej automatizácie riadenia.
Automatizačný softvér je nevyhnutný na zabezpečenie vysokej úrovne funkčnosti a efektívnosti vo všetkých fázach životného cyklu závodu alebo stroja, od terénu až po úroveň podnikového manažmentu. Na základe softvéru vieme skrátiť váš čas uvedenia na trh prostredníctvom zjednodušených inžinierskych a simulačných nástrojov, ako aj zvýšiť výkon prostredníctvom diagnostiky a funkcií energetického manažmentu a rýchlo odstrániť problémy, a to aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Pri návrhu riešenia vychádzame z individuálnych potrieb každej zákazky. Snažíme sa k problémom pristupovať ako ku vlastným. Prichádzame s nápadmi, vďaka ktorým vám pomôžeme dosiahnuť stanovené ciele. Zavedením digitalizácie pracovísk vám pomáhame zvýšiť produkciu, zrýchliť výrobu a znížiť výrobné náklady a to všetko pri raste kvality výrobkov. Kladieme dôraz na softvér šitý priamo len pre váš podnik.